Kronisk sygdom og rejse

Udgifter til behandling af en kronisk sygdom eller sygdom, som er opstået før afrejsen, dækkes kun, hvis det på afrejsetidspunktet ikke med rimelighed kunne forventes, at der ville blive behov for behandling i udlandet. Denne vurdering foretages af rejsesygesikringen. Det er derfor ikke dit eget eller din læges skøn, der er afgørende.

Hvis du er kronisk eller alvorlig syg, bør du derfor i god tid inden afrejsen undersøge, om lægeregninger, sygehusophold m.v. dækkes, hvis du får behov for behandling under rejsen.

SOS International kan i nogle tilfælde give et bindende forhåndstilsagn om dækning, hvilket betyder, at du også er dækket af rejsesygesikringen for den specifikke sygdom, som forhåndstilsagnet vedrører.

Medicinsk forhåndsvurdering

 

  • Det Blå EU-sygesikringskort 
Fra 1. august 2014 har du ikke kunne bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring i EU. I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring. Tryk her, hvis du vil læse mere om det.
  • Pillepas

Når du rejser til udlandet og har medicin med, kan du risikere, at myndighederne i udlandet gerne vil have en forklaring på, hvorfor du rejser med medicin. Medbringer du euforiserende stoffer bør du medbringe et pillepas eller en medicinattest.

Pillepasset udstedes af apoteket gratis. Læs mere her

Tyrkiet