Drop in røntgen på Gentofte Hospital

Åbningstid for Drop In:

Mandag-fredag mellem kl. 12.30-14.30

Du skal henvende dig i receptionen på Røntgen Afdelingen i opgang 4A. Medbring dit sygesikringsbevis

Hvem kan benytte sig af Drop In

  • Du skal være selvhjulpen.
  • Du skal selv sørge for transport til og fra hospitalet. Transport via kørselsordningen er ikke muligt.
  • Du skal være over 15 år.

Skal du have undersøgt flere led/knogler, kan Drop in ikke anvendes.

Læs mere her

Thorax rtg