Mæslinger

 

Statens Serum Institut har siden uge 6 i 2019 påvist enkelte tilfælde af mæslinger i Danmark.

Du kan læse mere om det her, hvorfra noget af teksten nedenfor om mæslinger også er  hentet.

Hvad skal man gøre, hvis man tror, man er smittet?

Personer, som ikke er immune mod mæslinger bør være opmærksomme på symptomer på sygdommen i op til 18 dage efter mulig udsættelse for smitte.

De typiske symptomer er høj feber, kraftig forkølelse, røde øjne, hoste og efter nogle dage med bedring på ny høj feber samt et rødt prikket udslæt, som starter i ansigtet og breder sig ned over kroppen. Udslættet vil typisk ”flyde sammen”.

Hvis man mistænker at være blevet smittet, skal man ringe til sin egen læge eller vagtlæge, så man kan blive undersøgt uden at udsætte andre for smitte. Man skal ikke møde op uanmeldt, da mæslinger er meget smitsomt, og man dermed risikerer at smitte andre i venteværelset.

Vaccination mod mæslinger er en del af børnevaccinationsprogrammet. Det er også gratis for alle voksne at blive vaccineret mod mæslinger, og man kan få vaccinen hos egen læge eller på en rejsemedicinsk klinik. Læs mere om tilbuddet her.I sjældne tilfælde kan der dog forekomme mæslinger på trods af vaccination.

Skal du som voksen vaccineres?

  • Undersøg, om du er vaccineret. Check dit vaccinationskort og spørg dine forældre.
  • For personer født før 1975 gælder, at hvis man er vokset op i Danmark, har man med meget stor sandsynlighed (95-98 %) haft mæslinger.
  • Da man indførte MFR-vaccinen i 1987 blev børn født i perioden 1975 til 1986 også tilbudt MFR-vaccination. Tilslutningen til dette ”catch-up” program var dog lavere, bl.a. fordi en hel del allerede havde haft mæslinger, især blandt de ældste i denne aldersgruppe. Derfor er personer i den aldersgruppe nogle, vi særligt skal være opmærksomme på mhp. vaccination.

 

Personer der har været eller skal på ferie i området omkring Val Thorens

Personer der har været på ferie i området omkring Val Thorens, og som tidligere har haft mæslinger eller er vaccineret mod sygdommen (MFR-vaccine) behøver ikke at foretage sig noget.

Personer, som ikke er immune mod mæslinger bør være opmærksomme på symptomer på sygdommen i op til 18 dage efter hjemkomst.

Personer, som har planlagt at rejse til Val Thorens (eller andre områder med risiko for smitte), bør sikre, at de har haft mæslinger eller er vaccineret mod sygdommen (MFR-vaccine, ”Paraplyvaccine”). Vaccinen beskytter først fuldt ud mod mæslinger 10-14 dage efter vaccination.

Det er gratis for alle voksne at blive vaccineret mod mæslinger, og man kan få vaccinen hos egen læge eller på en rejsemedicinsk klinik. Læs mere om tilbuddet her.