KOL og Astma

Ved lungesygdommene astma og KOL anbefaler vi en årlig kontrol mhp. lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, vægt, motion og medicingennemgang.

Har du astma og behov for inhalation af den korttidsvirkende bronkieudvidende medicin (blå inhalator) mere end 2 gange ugentligt, er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.

 

Er du i tvivl om, du tager din inhalationsmedicin korrekt, da læs om inhalationsteknik på nedenstående link:

astma/kol inhalations medicin

 

Du kan hente nyttig information om astma/kol på følgende hjemmeside:  http://astma-allergi.dk cykler

Sundhedstyrelsen har lavet en folder om KOl. Den kan du hente her

 

 

 

Rudersdal kommune tilbyder program med træning af fysioterapeuter og undervisning om KOL. Det er gratis. Vi kan henvise dig, hvis du har KOL. Se mere information på nedenstående link:

Rudersdal kommune KOL skole