Diabetes type 2

Har du fået diagnosticeret type 2 diabetes tilbyder vi dig følgende:
Der foretages årligt en konsultation mhp. livsstilssamtale, svar på blodprøver, urinprøve mhp. nyrefunktion, blodtrykskontrol, hjertekardiogram, fodkontrol, livsstilsamtale og medicingennemgang.
Husk kontrol ved øjenlæge mhp. mulige forandringer på nethinden årligt og ved behov fodterapeut.

Hver 3. måned (ved velreguleret diabetes hvert ½ år) anbefaler vi en en kontrol mhp. måling af blodtryk, blodprøver og livsstilssamtale.

Oplysning om type 2 diabetes kan findes på dette linkPatienthåndbogen. Type 2 Diabetes

 

Rudersdal kommune tilbyder diabetes skole med træning og kostvejledning. Det er gratis. Se mere information ved at trykke på dette link: Rudersdal diabetes forløb

frugt

 

Er du interesseret i kostvejledning her hos os, kan du booke en tid hos sygeplejerskerne.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Klinikken deltager i det  landsdækkende diabetes forskningsprojekt kaldet DD2: Dansk Center for strategisk forskning i type2 diabetes.

Formålet md projektet er at forbedre behandlingen for patienter med type 2 diabetes samt følge sygdommens udvikling i Danmark. Det vil ske gennem det danske registersystem samt ved at opbygge en ny national database med tilhørende blod- og urinprøver.

Får du stillet diagnosen type 2 diabetes, vil vi derfor spørge, om du vil deltage i projektet

Det ikke forbundet med ubehag at deltage i projektet. Du vil få taget blodprøve, blive spurgt om livsstil, få målt hofte- og taljeomfang, samt du skal aflevere en urinprøve. Alle disse tiltag laver vi alligevel altid i forbindelse med diabeteskontrol. Forskellen er nu, at data også går til en central database.

Du kan læse mere om projektet på www.DD2.nu